XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres

Liberec

září 2, 2014 – září 5, 2014


XIV. hydrogeologický kongres - Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy
II. inženýrskogeologický kongres -
Role inženýrského geologa v současnosti

SBORNÍK - Plné verze všech příspěvků
Článek na flash disku v sekci 11 označený jako 154-Kudrna-Vliv skládkového plynu obsahoval jiný článek, který je tak na flash disku dvakrát. Správný článek je zde: Zdeňek Kudrna a Marek Hrabčák: Vliv skládkového plynu na sedání skládek TKO.

Článek na flash disku v sekci 6 označený jako 171 - Goliáš: Radon-chloridové minerální vody, obsahoval jiný článek, který je tak na flash disku dvakrát. Správný článek je zde: Viktor Goliáš, Lenka Hrušková, Tomáš Černík, Jiří Bruthans, Petr Nakládal, Zdeňka Churáčková, Agata Kula: Radon-chloridové minerální vody z Albrechtic u Frýdlantu: Nový typ minerálních vod oháreckého riftu

Další článek, který není na flash disku: Jiří Mls a Tomáš Ondovčin: Oscilace hladiny pozorované ve vrtu a jejich matematické modelování
Omlouváme se autorům.

Mediální ohlas
- na PR magazínu Technické univerzity v Liberci
- tisková zpráva ÚSMH AV ČR: Doc. Rybář obdržel medaili Quida Záruby za celoživotní dílo

Harmonogram, Pokyny pro prezentace a postery, Exkurzní průvodce IG. Druhý cirkulář pro prohlížení na monitoru a tisk na A4.

Oznámení

 

Zveřejněny stručné abstrakty

 
Byly zveřejněny stručné abstrakty, které autoři přihlašovali na kongres.  
Publikováno: 2014-05-25
 
Více oznámení...

Obrázek na domovské stránce konference

Informace o konferenciMediální partneři kongresů

geotechnikavodní hospodářství

Kongresy jsou realizovány v rámci projektu „Partnerská síť v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení akademické půdy a soukromého sektoru“ (reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/31.0189). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.